تبلیغات
بهترین دستگاه های فلزیاب تصویری و طلایاب
بهترین دستگاه های فلزیاب تصویری و طلایاب
فلزیاب تصویری آلمانی،دستگاه فلزیاب تصویری GPR، طلایاب.قوی ترین دستگاه طلا یاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فلزیاب GPR،فلزیاب تصویری جدید, طلایاب, بهترین, قوی ترین, دستگاه, پالسی, تک, کبری, لورنز, جیوه ای, تفکیک دار سونی okm kxs قویترین فلزیاب تصویری بی نظیر ترین فلزیاب تصویری فلزیاب تصویری فلزیاب کبرا فلزیاب آلمانی فلز یاب تصویری اموزش فلزیاب سنسور فلز یاب ددکتورexp 3000 فلزیاب فروشی exp5000تشخیص دفینه فلزیاب فیوچر گنج یاب تصویری
مدل های پیشرفته فلز یاب برترین فلز یاب جهان بهترین گنج یاب تصویری تجهیزات جانبیexp4000 bionic 01 روش استفاده از مشاوره برای خرید فلزیاب نقشه فلزیاب تصویری نقشه مدار طلایاب آنتنی کار با فلزیاب صوتی وتصویری گنج یاب های امریكایی گنج یاب آلمانی گنج یاب تصویری گنج یاب جمس گیرنده فلزیاب تصویری ماالفرق بین exp4000 exp5000 فلزیاب فیوچر 5000 فلزیاب لیزر ی نقشه فلزیاب مدار قدرت بالا فلزیاب های برتر جهان فلزیاب وگنج یاب فلزیابهای تصویری قطعات تشکیل دهند فلز یاب قیمت محصولات او كی ام المان قیمت fs air scan قیمت فلز یابهای شرکت okm
قیمت محصولات شرکت او کی ام گنج دفینه یاب گنج دفینه فلزیاب تصویری okm فلزیاب تصویری ساخت ناسا آمریکا فلزیاب تصویری واقعی فلزیاب جمس فلزیاب جی پی ارفلزیاب دست دوم فلزیاب عینکی تشخیص امواج گنج یابی تصویر فلزیاب جمس فلزیاب تصویری
فلزیاب کبرا فلزیاب آلمانی
فلز یاب تصویری اموزش فلزیاب سنسور فلز یاب ددکتور exp 3000فلزیاب فروشی
exp5000تشخیص دفینهفلزیاب فیوچرگنج یاب تصویری مدل های پیشرفته فلز یاب برترین فلز یاب جهان بهترین گنج یابتصویری
تجهیزات جانبی exp400
bionic 01 روش استفاده از
مشاوره برای خرید فلزیاب
نقشه فلزیاب تصویری
نقشه مدار طلایاب آنتنی
کار با فلزیاب صوتی وتصویری فلزیاب تصویری
گنج یاب های امریكایی فلزیاب تصویری
گنج یاب آلمانی
گنج یاب تصویری فلزیاب تصویری
گنج یاب جمس
گیرنده فلزیاب تصویری فلزیاب تصویری
ماالفرق بین exp4000 exp5000
فلزیاب فیوچر 5000
فلزیاب لیزر ی نقشه فلزیاب تصویری
فلزیاب مدار قدرت بالا
فلزیاب های برتر جهان
فلزیاب وگنج یاب
فلزیابهای تصویری فلزیاب تصویری
قطعات تشکیل دهند فلز یاب فلزیاب تصویری
قیمت محصولات او كی ام المان
قیمت fs air scanفلزیاب تصویری
قیمت فلز یابهای شرکت okm
قیمت محصولات شرکت او کی ام فلزیاب تصویریفلزیاب تصویری
گنج دفینه یاب
گنج دفینه
فلزیاب تصویری okm
فلزیاب تصویری ساخت ناسا آمریکا
فلزیاب تصویری واقعی فلزیاب تصویری
فلزیاب جمس فلزیاب تصویری
فلزیاب جی پی ار فلزیاب تصویری
فلزیاب دست دوم فلزیاب تصویری
فلزیاب عینکی
تشخیص امواج گنج یابی
تصویر فلزیاب جمس
تصویرزمین لرزه ایران
تعمیرات فلز یاب شرکت okm
جدیدترین فلزیاب تصویری زنده
خرید فلزیاب
خرید و فروش فلزیاب
ددكتور حرارت
explorer se فلز یاب و طلایاب
locators فلزیاب
okm فلزیاب
runabout
exp 4000
exp 5000
exp3000 آموزش دستگاه
exp-4000 فلزیاب
آموزش okm
آموزش او كی ام آموزش دستگاه فلزیاب تصویری آموزش ساخت فلز یاب آموزش فلز یاب آموزش فلزیاب آموزش گنج یابی حرفه ای آموزش معدن آموزش کار با rover c ii
آموزش کار با rover deluxe
آموزش کشف گنج اسکنر هوایی یا رادار پرنده اطلاعاتی در مورد فلزیاب جمس افزایش عمق كاوش فلزیابها اموزش اپراتوری فلز یاب اموزش ساخت گنج یاب تکمیل دستگاه exp4000 دستگاه exp5000دستگاه جمس دستگاه فلزیاب exp دستگاه فلزیاب تصویری exp4000دستگاه گنج یاب ستگاه های ردیاب انتنی طلا
دستگاههای فلز یاب اصل آلمانی دستگاههای گنج یاب تصویریدفینه وگنج دفینه اب
دفینه یاب تصویری
رادار نفوذ کننده
راهنمای super sensor okm
ردیاب گنج یاب
شناسایی اسكن های تصویری
طلایاب
طلایاب ای اکس پی 4000
عکس های دستگاه گنج یاب
فروش فلزیاب ارزان قیمت موزش کار با rover c ii
آموزش کار با فلزیاب فیوچر 5000
فلزیاب لیزر ی نقشه
فلزیاب مدار قدرت بالا
فلزیاب های برتر جهان
فلزیاب وگنج یاب
فلزیابهای تصویری
قطعات تشکیل دهند فلز یاب
قیمت محصولات او كی ام المان
قیمت fs air scan
قیمت فلز یابهای شرکت okm
قیمت محصولات شرکت او کی ام
گنج دفینه یاب
گنج دفینه
فلزیاب تصویری okm
فلزیاب تصویری ساخت ناسا آمریکا
فلزیاب تصویری واقعی
فلزیاب جمس
فلزیاب جی پی ار
فلزیاب دست دوم
فلزیاب عینکی
تشخیص امواج گنج یابی
تصویر فلزیاب جمس
تصویرزمین لرزه ایران
تعمیرات فلز یاب شرکت okm
جدیدترین فلزیاب تصویری زنده
خرید فلزیاب
خرید و فروش فلزیاب
ددكتور حرارت
explorer se فلز یاب و طلایاب
locators فلزیاب
okm فلزیاب
runabout
exp 4000
exp 5000
exp3000 آموزش دستگاه
exp-4000 فلزیاب
آموزش okm
آموزش او كی ام
آموزش دستگاه فلزیاب تصویری
آموزش ساخت فلز یاب
آموزش فلز یاب
آموزش فلزیاب
آموزش گنج یابی حرفه ای آموزش معدن آموزش کار با rover c ii آموزش کار با rover deluxe آموزش کشف گنج اسکنر هوایی یا رادار پرنده
اطلاعاتی در مورد فلزیاب جمس
افزایش عمق كاوش فلزیابها
اموزش اپراتوری فلز یاب
اموزش ساخت گنج یاب تکمیل
دستگاه exp4000
دستگاه exp5000
دستگاه جمس
دستگاه فلزیاب exp
دستگاه فلزیاب تصویری exp4000 تصویرزمین لرزه ایران تعمیرات فلز یاب شرکت okm جدیدترین فلزیاب تصویری زنده خرید فلزیاب خرید و فروش فلزیاب ددكتور حرارت explorer se فلز یاب و طلایاب locators فلزیاب okm فلزیاب runabout exp 4000 exp 5000 exp3000 آموزش دستگاه exp-4000 فلزیاب آموزش okm آموزش او كی ام آموزش دستگاه فلزیاب تصویری آموزش ساخت فلز یاب آموزش فلز یاب آموزش فلزیاب آموزش گنج یابی حرفه ای آموزش معدن آموزش کار با rover c ii
آموزش کار با rover deluxe آموزش کشف گنج اسکنر هوایی یا رادار پرنده اطلاعاتی در مورد فلزیاب جمس افزایش عمق كاوش فلزیابها اموزش اپراتوری فلز یاب اموزش ساخت گنج یاب تکمیل دستگاه exp4000
دستگاه exp5000 دستگاه جمس دستگاه فلزیاب exp دستگاه فلزیاب تصویریexp4000
دستگاه گنج یاب دستگاه های ردیاب انتنی طلا دستگاههای فلز یاب اصل آلمانی
دستگاههای گنج یاب تصویری دفینه وگنج دفینه یاب دفینه یاب تصویری رادار نفوذ کننده راهنمای super sensor okm ردیاب گنج یاب
شناسایی اسكن های تصویری طلایاب طلایاب ای اکس پی 4000 عکس های دستگاه گنج یاب فروش فلزیاب ارزان قیمت و...
فلزیاب و طلایاب فلزیاب تصویری با مترا‍‍ژ بالا فلزیاب با قیمت فروش فلزیاب با قیمت فلزیاب های پیشرفته فلزیاب های تصویری گنجیاب گنج یاب گنج یاب های تصویری فلزیاب با تست زیر خاك عتیقه خرید فروش عتیقه دفاین آموزش كار با فلزیاب آموزش ساخت فلزیاب شعاع زن شعاع زن یونی شعاع زن الكترو مغناطیسی شعاع زن با قیمت فروش شعاع زن با قیمت بهترین شعاع زن آموزش ساخت شعاع زن آموزش ساخت شعاع زن یونی آموزش ساخت شعاع زن الكترو مغناطیسی شعاع زن سیمی خوراك شعاع زن شعاع زن برای كاوش كاوش گران فلزیاب تفكیك دار طلایاب و فلزیاب گنجیاب و طلایاب گنج یاب و فلزیاب فلزیاب و گنج یاب آموزش شناخت عتیقه اصل فلزیاب آلمانی لورنز لورنز آلمان okm دفترچه آموزش كار با دستگاه های فلزیاب علائم و نشانه ها علایم و نشانه های گنج كتاب چشم طلایی دانلود كتاب چشم طلایی دانلود كتاب علایم و نشانه ها كتاب علائم و نشانه ها آموزش خواندن خط میخی پیدا كردن گنج با نقشه نقشه گنج فلزیاب خارجی مطالبی در مورد فلزیاب ها از فلزیاب چه میدانید؟ فیلم ساخت فلزیاب راهنمایی در خرید فلزیاب فلزیاب با قیمت مناسب فلزیاب با متراژ واقعی فلزیاب های ایرانی انواع فلزیاب و شعاع زن

مدیر وبلاگ : مهدی مهربان
برچسبها


تلفن تماس:

این سایت
 برای اجاره یا فروش واگذار میگردد
.

3148  546  0935
                                                                                                                                     
اگر دستگاه فلزیاب تفکیک طلا نداشته باشد به هیچ کاری نمی آید اگر در زیر خاک با دستان مشتری در محل  تست صورت نگیرد جایی از کار عیب دارد .

پس به طور خلاصه بدون تست در زیر صخره و آب و خاک و...... و با دست خودتان در محل به هیچ عنوان اقدام به خرید گنج یاب و فلزیاب نفرمایید.                                                                           

امکانات دستگاه:

1) حذف ذرات تا 90%

2) کار در محیط های بارانی

3) قابلیت رمزگذاری دستگاه

4) تفکیک به صورت آهن و غیر آهن به صورت عددی با حساسیت بیش از حد به طلا

5) دارای سه عدد لوپ جستجوگر 50*50 و 1*1 و 1.5*1.5

6) دارای چراغ شب وحالت مصرف بهینه

7) 48 ماه ضمانت و 48 ماه ضمانت پس از فروش

8) مصرف باتری تا 6 ساعت کار مداوم از دستگاه

9) صفحه نمایشی رنگی

10) دارای شارژر ماشین

11) قابلیت تعریف حالت اسکن آهسته و سریع

12)دارای خروجی هدفون

13) دارای تنظیم فرکانس

14)دارای نشانگر باتری در 4 مرحله و قابلیت نشان دهی میزان درصد باتری

15)دارای نشانگر متراژ

16) دارای نشانگر میزان حساسیت به صورت درصدی

17) دارای تنظیم داخلی فرکانس در 2 حالت

18)دارای باتری 2


نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب، دستگاه طلایاب تصویری، دستگاه گنج یاب تصویری، کبری تصویری، طلایاب کبری تصویری،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393
این سایت برای اجاره یا فروش واگذار میگردد.

تلفن تماس:

3148  546  0935
مصرف کننده گرامی با سپاس از اعتماد شما خواهشمند است که مطالب این سایت را بدقت مطالعه نموده و سیستمی را انتخاب نمایید که مورد نیاز شما باشدو در منطقه و ناحیه عملکرد شما بهترین جواب را بدهد.دراین سایت تمامی شرکتها همراه با سیستمهای تولیدی خود معرفی شده اند.سیستمهای عرضه شده از طرف شرکتkxs  بسته به عمق کاوش سیستم ارسال امواج سیستم Lcd  و طرز آشکار نمودن هدف متفاوت می باشد.
خواهشمند است به شکل و ظاهر سیستم توجه خاصی نداشته باشیدو همیشه عملکرد آن را در نظر بگیرید .زیرا منظور از تهیه سیستم استفاده و جواب گرفتن از آن می باشد.
سیستمهای این شرکت مطابق با تمام سلیقه ها می باشد:
 
 • سیستمهای رئال (زنده ) که می تواند با تصویر زنده زمین شکل موثر اشیاءفلزی و غیره فلزی را برای شما اشکار کند.
 • سیستمای تصویری (گرافیکی ) : که می تواند شما را در پیدا کردن نقطه دقیق و عمق هدف و ارائه تصویر مستند اشیاءراهنمایی کند.
 • سیستمهای ردیاب (Long-range) که می تواند محل هدف را از شعاع دور مشخص کرده و شما را به منطقه خاص هدف محدود نماید.
 • سیستمهای نقطه زن دیجیتال ( پالسی FBS-TR-VLF و ...) که میتواند محل دقیق هدف را مشخص کرده و عمق کاوش آنها بین cm60 تا m9 می باشد.
 • سیستمهای حرارتی که جهت مصارف صنعتی و غیره کاربرد دارند
            
شما میتوانید سیستم  مورد نظر خود را در لیست محصولات و یا با دانلود کاتالوگ و لیست قیمت محصولات جستجو کنید همچنین میتوانید جهت انتخاب بهتر یک سیستم مناسب با شماره تلفن های نمایندگی هاو یا مشاورین این شرکت  تماس حاصل فرمائید.
روش خرید:
جهت خرید میتوانید با مراجعه حضوری به نمایندگی های ذکر شده در این سایت و اموزش حضوری سیستم دلخواه خود را تحویل بگیرید. و یا میتوانید به صورت تلفنی با تماس به  قسمت مدریت و واریز پول به حساب شرکت خرید خود را انجام دهید.روش ارسال دستگاه به انتخاب شما  از طریق پست و یا از طریق ترمینال مسافربری انجام داده خواهد شد.
kxs همراه شما تا موفقیت
 

نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تصویری تیوا، فلزیاب تیوا، فلزیاب kxs، دستگاه فلزیاب+قیمت، قویترین فلزیاب تصویری قیمت گنج یاب تصویری دستگاه فلزیاب،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
پنجشنبه 8 خرداد 1393
این سایت برای اجاره یا فروش واگذار میگردد.

تلفن تماس:

3148  546  0935


                                                                    

در این شرکت فلزیاب با انجام تست زیر سخت ترین شرایط آلودگی زمین عرضه میشود و البته محل تست را نیز خریدار میتواند انتخاب کند و این شرکت تابع تصمیم مشتری میباشد.

 اگر دستگاه فلزیاب تفکیک طلا نداشته باشد به هیچ کاری نمی آید. اگر تست در زیر خاک با دستان مشتری و در محل  صورت نگیرد جایی از کار عیب دارد .

پس به طور خلاصه بدون تست در زیر صخره و آب و خاک و ...... و تست با دست خود در محل به هیچ عنوان اقدام به خرید نفرمایید.                                 


     
                                          

امکانات دستگاه:

1) حذف ذرات تا 90%

2) کار در محیط های بارانی

3) قابلیت رمزگذاری دستگاه

4) تفکیک به صورت آهن و غیر آهن به صورت عددی با حساسیت بیش از حد به طلا

5) دارای سه عدد لوپ جستجوگر 50*50 و 1*1 و 1.5*1.5

6) دارای چراغ شب وحالت مصرف بهینه

7) 48 ماه ضمانت و 48 ماه ضمانت پس از فروش

8) مصرف باتری تا 6 ساعت کار مداوم از دستگاه

9) صفحه نمایشی رنگی

10) دارای شارژر ماشین

11) قابلیت تعریف حالت اسکن آهسته و سریع

12)دارای خروجی هدفون

13) دارای تنظیم فرکانس

14)دارای نشانگر باتری در 4 مرحله و قابلیت نشان دهی میزان درصد باتری

15)دارای نشانگر متراژ

16) دارای نشانگر میزان حساسیت به صورت درصدی

17) دارای تنظیم داخلی فرکانس در 2 حالت

18)دارای باتری 2

نوع مطلب :
برچسب ها : طلایاب گنجیاب+دستگاه، گنج یاب طلایاب، فلزیاب تصویری، فلزیاب پدیده نوین لیزری، دستگاه فلزیاب+قیمت، کبری،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393

                                                  
اگر از کار کارکردن با بقیه سیستم ها خسته شده اید ما تکنولوژی نوین و کارآمد را به شما معرفی و کارایی آن را تضمین می کنیم.

در مورد این کشف و اختراع که فلزات دفن شده در خاک از خودشان نوعی هاله های نورانی  ساطح می کنند که  توسط دوربین های خاصی ثبت و ضبط  می شوند بحثی نیست. لویس آمریکای  با تغییراتی در مدلی از دوربین  برای سال های متمادی از آن به عنوان بهترین وسیله گنج یابی با نتایج شگفت انگیز استفاده کرد.

دوربین گنجیاب

18 (1)


اگر از کار کارکردن با بقیه سیستم ها خسته شده اید ما تکنولوژی نوین و کارآمد را به شما معرفی و کارایی آن را تضمین می کنیم.

بشقاب در 2 متری


عمده ترین مشکل در حال حاضر در این زمینه عبارتند از اشباح بازاز از دوربین های دیجیتال و توقف تولید دوربین های  Polaroid و فیلم های مورد استفاده در این دوربین ها .خوشبختانه مدل های خاصی از دوربین های دیجیتال امروزه قادربه انجام این کارمی باشند. این دوربین ها می توانند یک سکه طلا را از فاصله ۳ متری و عمق ۸۰ سانتی متری پیدا کنند.

در ورژن جدید علاوه بر دوربین گنجیاب ردیابی کاملا حرفه ای مختص طلا که به راحتی قابل تست است.

موبایل گنجیاب

 

عکس دوم ازسکه های طلا. عمقی که هیچ فلز یابی  قادر به یافتن آن نیست.عکس اول ار ۳۰۰ گرم طلا

               راز هاله های نورانی ساطح شده از گنج های گم شده.

در تمدن های کهن  آمریکای لاتین   اینکاها به آسانی می توانستند بدون استفاده از ابزار و وسایله خاصی مکان طلا و نقره دفن شده را به آسانی پیدا کنند.در شب های   مهتابی  هاله های آبی و سبز رنگی را  مشاهده می کردند که از طلا و نقره مدفون در خاک ساطح می شد. و این اواخر هندی ها و اسپانیا ی ها هم از این روش استفاده می کردند. اگر مقادیر زیادی طلا و نقره برای مدتی در خاک بمانند در برخی شب ها بصورت شعله های آبی و سبز قابل رویت هستند. خود ما هم بارها این قضییه  را شنیده ایم که از فلان قبر در شب نوری بلند شده است.

 

سینی مسی

رنگ آبی و سبز یا همان هاله های نورانی در واقع تشعشعات مادون قرمزی هستند که بنظر می رسد از فلزات دفن شده ساطح می شوند.همان گونه که می دانید تشعشعات الکترومگنتیک با توجه به فرکانس و طول موج به دسته های متفاوتی تقسیم می شوند. تشعشعات الکترو مگنتیک عبارتند از : Gamma ray-X-rays-visible lights-ultraviolet-Infrared radiation -microwaves-Radio wavesVisible lights یا نور قابل رویت شامل باند کوتاه یا میزان کمی از طول موج ها می باشد.که به وسیله چشم انسان قابل رویت است.نور قابل رویت با چشم انسان بین ۳۸۰nm تا  ۷۵۰nm  است. فلز ات متفاوت هاله های نورانی متفاوتی تولید می کنند با توجه به فرکانس و طول موج مختص به آن فلز.فلزات با ارزش مانند طلا -نقره و مس قوی ترین هاله ها را تولید می کنند.

عواملی که در تولید هاله ها موثرند عبارتند از: نوع فلز- درجه حرارت-حجم فلز – عمق.

همان گونه که قبلا ذکر شد طلا-نقره -مس بیشترین میزان هاله ها را بوجود می آورند و هاله ها با توجه به رنگ شان قابل تفسیر هستند.هر فلزی رنگ مخصوص به خود را دارد.آنچه این دوربین را از مابقی سیستم ها متما یز می سازد همین قسمت است که در واقع سیستم تفکیک دقیق است.

حداقل درجه حرارت ۱۰ درجه  سانتی گراد است.البته در دماهای پایین تر هم شانس شکار هاله ها ی اهداف بزرگتر هست.البته کریستال های یخ موجود در هوای سرد موجب رفلکشن و انعکاس منفی می شوند.هوای ابری بهترین حالت برای عکاسی به دلیل وجود بارهای الکتریکی در ابر ها می باشد.دوربین قادر به پیدا کردن یک سکه طلا از ۳ متری و عمق ۸۰ سانتی متری است.هر اندازه حجم بزرگتر باشد به همان نسبت عمق نیز افزایش می یابد.حد اکثر عمق ثبت شده ۱۰ متر بر روی اهداف بزرگ.

این شرکت تنها مرکز ارایه این دوربین ها در ایران است تحویل با آموزش و تست کامل.

کار کرد و عملکرد سیستم را۱۰۰% تضمین می کنیم.

_MG_2326

۳۰۰ گرم طلا را در ۳ متری بعد از ۳ روز به راحتی  آشکار می سازد. عمقی که هیچ کدام از سیستم های موجود در بازار قادر به انجام آن نیستند.

اگر قصد خرید گنجیاب واقعی را دارید و اگر از هزینه کردن خسته شده اید ما بهترین و ساده ترین راه را به شما نشان میدهیم .

ترکیب ردیاب فوقالعاده حرفه ای و گنجیاب قرن این امکان را به شما می دهدتنها در کمتر ار ۵ دقیقه ۱۰۰ متر مربع را  بررسی کنید

ونتایج شگفت انگیز آن را مشاهده کنید.

بهترین فلزیاب تصویری
فلزیاب+تصویری+قیمت
تصویر فلزیاب تصویری+عملکرد فلزیاب+قیمت دستگاه
فلزیاب تصویری
نوع مطلب :
برچسب ها : بهترین فلزیاب تصویری، فلزیاب+تصویری+قیمت، تصویر فلزیاب تصویری+عملکرد فلزیاب+قیمت دستگاه، فلزیاب تصویری، فلزیاب+فلزیاب تصویری، تصویری فلزیاب، دستگاه+فلزیاب تصویری،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393

golden king
فروش پیشرفته ترین سیستم های فلزیاب,طلایاب,معدن یاب در خاورمیانه
گلدن کینگ   GOLDEN KING
مدل 2009     Model: 2009
 • سیستم کارکرد پالس رادار (Puls- R).
 • توانایی تفکیک فلزات به صورت آهنی و غیر آهنی و جداسازی فلز طلا.
 • دارای 10 زبان مختلف کارکرد + زبان فارسی.
 • عدم احتیاج به کامپیوتر و دادن عمق، نوع هدف و ابعاد به صورت همزمان از زمین.
 • توانایی شناسایی تونل و فضای خالی.
 • دارای 2 نوع بالانس اتوماتیک و دستی زمین.
 • دارای سنسور گاز جهت شناسایی گازهای زیرزمین.
 • دارای 3 لوپ مختلف کاوشگر.
 • دارای دوربین زیرزمین جهت بررسی و دیدن درون چاه ها وغارها.
 • توانایی ذخیره تصاویر با اسم و تاریخ و نشان دادن آنها به صورت 3 بعدی.
 • شارژ تا 4 ساعت مداوم همراه با ال سی دی 400×500 پیکسل.
 • عمق کاوش مفید 4 متر در زمین.
 • دفترچه آموزش فارسی وانگلیسی.
 

 • قیمت نهائی : 165,000,000 ریال
golden king

فروش پیشرفته ترین سیستم های فلزیاب,طلایاب,معدن یاب در خاورمیانه
گلدن کینگ   GOLDEN KING
مدل 2009     Model: 2009
 • سیستم کارکرد پالس رادار (Puls- R).
 • توانایی تفکیک فلزات به صورت آهنی و غیر آهنی و جداسازی فلز طلا.
 • دارای 10 زبان مختلف کارکرد + زبان فارسی.
 • عدم احتیاج به کامپیوتر و دادن عمق، نوع هدف و ابعاد به صورت همزمان از زمین.
 • توانایی شناسایی تونل و فضای خالی.
 • دارای 2 نوع بالانس اتوماتیک و دستی زمین.
 • دارای سنسور گاز جهت شناسایی گازهای زیرزمین.
 • دارای 3 لوپ مختلف کاوشگر.
 • دارای دوربین زیرزمین جهت بررسی و دیدن درون چاه ها وغارها.
 • توانایی ذخیره تصاویر با اسم و تاریخ و نشان دادن آنها به صورت 3 بعدی.
 • شارژ تا 4 ساعت مداوم همراه با ال سی دی 400×500 پیکسل.
 • عمق کاوش مفید 4 متر در زمین.
 • دفترچه آموزش فارسی وانگلیسی.
 
 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب، دستگاههای طلایاب، فلزیاب تصویری سه بعدی، طلایاب تصویری، فلزیاب okm،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393

Prospektor

پروس پکتور ساخت آلمان
prospektor

خصوصیات د ستگاه :

1- دارای صفحه لمسی طلایاب تصویری

2- توانایی تشخیص فلزات کوچک در عمق بالا طلایاب تصویری

3- توانایی شناسایی فلز طلای یونیزه (طلای قدیمی که در خاک به مدت طولانی مانده است ودر اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد کرده است) در عمق 6متر

4- توانایی تشخیص فلز طلای جدید در عمق4 متر طلایاب تصویری

5- حالت جدا کردن فلز طلا از فلزات دیگر چون آهن – آلمینیوم – مس – مفرق طلایاب تصویری

6- تنظیم دستگاه در حالتی که فقط گاز طلا را می زند که در این حالت توانایی و تشخیص هیچ گونه فلزی را ندارد.

7- دوام باطری5/4 ساعت به طور کامل

8- دارای امکانات جانبی :طلایاب تصویری

هدفون – دارای دو باطری یدک – قطب نما– دارای دسته پایه تلسکوپی طلایاب تصویری

9- تشخیص فلز طلا با استفاده از ضربان زمین ونشان دادن طلا با استفاده کد طلایاب تصویری
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : طلایاب تصویری نایاب، دستگاه طلایاب نایاب، دستگاه گنج یاب نایاب، فلزیاب تصویری بیتا،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393

سیستم های فلزیاب تصویری  ، طلایاب ، حفره یاب


نسل جدید اسکنرهای OKM


کوچک قابل حمل و قدرتمند از ویژگی های نسل جدید اسکنر شرکت  OKM آلمان eXp 4500 است. از ویژکی های  سیستم جدید اضافه شدن آپشن Pin Pointer برای تغیین مکان و نقطه بابی

دقیق است که به اپراتور این امکان را می دهد تا با دقت بیشتر هدف را پیدا کند . از دیگر امکاناتی که به ورژن جدید اضافه شده اسکن تونل است که صرفا برای تونل یابی طراحی شده است.

در این ورژن اپراتور می تواند از اسکنر برای معدن یابی ( طلا و نقره ) استفاده نماید .حافظه eXp 4500  ارتقا یافته است سیستم قادر به ذخیره اسکن های بیشتری است.

میزان نفوذ در خاک با سوپر سنسور ۲۵ متر است.

ای ایکس پی ۴۵۰۰ در ۲ مدل عرضه می شود.

مدل استاندارد = ۱۳۰۰۰ یورد

مدل پرو = ۲۴۰۰۰ یورو


فلزیاب تصویری فلزیاب دستگاه فلزیاب تصویری+قیمت گنج یاب قوی بهترین ردیاب دستگاه فلزیاب تصویری+گنجیاب فلزیاب تصویری+شعاع زن
eXp 4500

ای ایکس پی ۴۵۰۰

 

The eXp 4500 has been completely reworked and reprogrammed to make the
use and operation of our detector much easier, faster and with greater
accuracy. Over the last 2 years we have been working closely with our
customers, listening to their suggestions and have incorporated them
.into the new eXp 4500

eXp 4500

eXp 4500

The eXp 4500 has the following additional features that until now were
not available on any of the eXp Series of detectors

* Pin Pointer
Working with the Super Sensor to find the exact position of the target

* Mineral Scan
For the prospector, natural gold and mineral hunter this feature allows
for quick and easy recognition of the veins and naturally occurring
mineralization

* Tunnel Mode
When using the Antenna for Tunnel Detection, this mode will allow the
hunter to identify the faults, voids and caverns

* Multiple Languages
The new detector can now be programmed to view the menu functions in

English, German, French, Chinese, Greek, Arabic,turkish..
eXp4500
* Ergonomic Design
The new lighter, smaller and user firiendly design enables the treasure
hunter to work quicker with greater efficiency

* Detector Memory
Increased memory to store more scans. Each function can now store its
own scans which can be identified in the Visualizer 3D software

* Redesigned Menu
The menu has been completely redesigned to offer quick and efficient
access to all of the function

ای ایکس پی 4500

eXp 4500

* Speaker
The eXp 4500 now has an internal speaker which allows the user to work
without using the headphones

* Bluetooth Headphones

Wireless!, Lightweight! and Long Battery Life فلزیاب تصویری، فلزیاب، دستگاه فلزیاب تصویری+قیمت گنج یاب قوی بهترین ردیاب، دستگاه فلزیاب تصویری+گنجیاب، فلزیاب تصویری+شعاع زن، فلزیاب قیمت، فلزیاب تصویر،

نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تصویری دستگاه قیمت گنجیاب قویترین ردیاب طلایاب نقطه زن لورنز پدیده،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
یکشنبه 7 اردیبهشت 1393


فلزیاب لندکرافت

فلزیابی قدرتمند با استفاده از تکنولوژی پالس انداکشن قادر به پیدا کردن فلزات با ارزش و بی ارزش تا عمق 6 متری می باشد. دیسک 36 سانتی متری وسیله ای مناسب برای پیدا کردن فلزات کوچک در عمق کم طراحی و ساخته شده است. فریم 120 سانتی متری بیشتر برای پیدا کردن  فلزات بزرگ در عمق های پایین مورد استفاده  قرار می گیرد.

لند کرافت یکی از بهترین فلزیاب های موجود در بازار است. لند کرافت به راحتی قادر است فلزی به اندازه 25 سانتی متری را در عمق 280 سانتی متری را به خوبی پیدا کند.

هیچ کدام از فلزیاب های موجود در بازار قادر به این اندازه نفوذ در خاک نیستند و لند کرافت با توجه به کارایی بالا و عمق زیاد بهترین جایگزین برای سیستم های گران قیمت است.

دارای منوی حذف فلزات آهنی و سیستمی حرفه ای برای کاووش در عمق است.

به دوستانی که قصد خرید فلزیاب های پالسی را دارند لند کرافت بهترین گزینه است .لینک سایت شرکت سازنده لندکرافتادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تصویری سه بعدی، فلزیاب تصویری+لورنز، فلزیاب تصویری+کاتالوگ، دستگاه+فلزیاب تصویری،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
پنجشنبه 28 فروردین 1393 پیشرفته ترین سیستم های فلزیاب,طلایاب,معدن یاب در خاورمیانه
کبرا- جی پی آر        COBRA- GPR
مدل2007      Model: 2007      
 • سیستم کارکرد رادار نفوذکنندة الکترومغنایس (GPR)
 • تصویرسازی زنده بارز ولیشن بالا.
 • دارای 60 سانسور خروجی.
 • توانائی نشان دادن اجسام فلزی و غیرفلزی.
 • توانائی ارسال 12000 موج رادار در ثانیه.
 • مانیتور اختصاصی ریز پردازشگر Mhz 500.
 • مناسب جهت پالایشگاه و حفاری های نفتی.
  دارای 4 سال گارانتی K.X.S
 • عمق کاوش 45 متر مفید.قیم
نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تصویری التراسونیک، فلزیاب تک، فلزیاب لیزری،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
یکشنبه 1 دی 1392سیریوس Sirius
ساخت آلمان


Sirius

خصوصیات د ستگاه :

1- دارای صفحه لمسی

2- این سیستم دارای    ram2 گیگ   cpu5 هسته ای

3- دارای لپ تاپ مجزا

4- توانایی اسکن و تشخیص فلزات کوچک در عمق بالا

5- توانایی تشخیص فلز طلا با استفاده از گرمای آن

6- توانایی شناسایی فلز طلای یونیزه (طلای قدیمی که در خاک به مدت طولانی مانده است ودر اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد کرده است) در عمق 8 متر

7- توانایی تشخیص فلز طلای جدید در عمق5 متر

8- حالت جدا کردن فلز طلا از فلزات دیگر چون آهن – آلمینیوم – مس – مفرق

9- تنظیم دستگاه در حالتی که فقط گاز طلا را می زند که در این حالت توانایی و تشخیص هیچ گونه فلزی را ندارد.

10- دوام باطری5 ساعت به طور کامل

 11- دارای امکانات جانبی :

هدفون – دارای دو باطری یدک – قطب نما- فلش مموری جهت ذخیره اطلاعات اسکن شده – بلوتوث – دارای دسته پایه تلسکوپی قیمت

 

نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تفکیک دار، فلزیاب تصویری okm، قیمت+فلزیاب تصویری، طلایاب تصویری،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
شنبه 9 آذر 1392


Sirius

(سیریوس)خصوصیات د ستگاه :

1- دارای صفحه تاچ لمسی

2- این سیستم دارای ram2 گیگ cpu5 هسته

3- دارای لپ تاپ مجزا

4-نمایش عمق فلز بر روی صفحه تاچ

5-توانای بالا نس دستگاه و كار كرد در تمامی مناطق –شوره زار-كوهستانی ونم دار

6- توانایی اسكن و تشخیص فلزات كوچك در عمق بالا

7- توانایی تشخیص فلز طلا با استفاده از گرمای آن

8- توانایی شناسایی فلز طلای یونیزه (طلای قدیمی كه در خاك به مدت طولانی مانده است ودر اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد كرده است) در عمق 8 متر

9- توانایی تشخیص فلز طلای جدید در عمق5 متر

10- حالت جدا كردن فلز طلا از فلزات دیگر چون آهن – آلمینیوم – مس – مفرق و...

11- تنظیم دستگاه در حالتی كه فقط گاز طلا را می زند كه در این حالت توانایی و تشخیص هیچ گونه فلزی را ندارد.

12- دوام باطری5 ساعت به طور كامل

13- دارای امكانات جانبی :

هدفون – دارای دو باطری یدك – قطب نما- فلش مموری جهت ذخیره اطلاعات اسكن شده – بلوتوث – دارای دسته پایه تلسكوپی

گنج یاب فوق پیشرفته حرفه ای طلایاب

نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تصویری وفوق پیشرفته خرید فلزیاب، دستگاه حفره یاب وطلایاب /شعاع زن/ تفکیک دار/فوق حرفه ای، دستگاه طلایاب+فلزیاب تصویری، گنج یاب فوق پیشرفته حرفه ای طلایاب،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
شنبه 9 آذر 1392


سوپر دیپ 2

سوپر دیپ 2   Super Deep
مدل 2010     Model: 2010

 • سیستم کارکرد پالس القایی (P-Y).
 • سیستم ساده و آسان جهت هر اپراتور حرفه ای یا آماتور.
 • دارای 2 حالت آل متال Analyze, All metal جهت جداسازی فلزات.
 • توانایی شناسایی فلزات به صورت نسبتاً دقیق.
 • دارای دیسک 50 سانتی و لوپ 1×1 وکابل 2×2.
 • دارای شارژ تا 10 ساعت مداوم.
 • عمق کاوش واقعی تا 4 متر مفید.
 • توانایی کارکردن در شرایط سخت محیطی همچون شوره زار معدنی و رطوبت.
 • دارای بالانس اتوماتیک و دستی جهت سهولت در عملیات کاری.
 • دفترچه فارسی و انگلیسی.
 • 2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی K.X.S.
 


 
نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب، فلزیاب تصویری لورنز، فلزیاب okm، فلزیاب طلایاب، فلزیاب لیزری، گنج یاب جیبی تصویری،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
شنبه 9 آذر 1392فول- فایندر   Full- Finder
مدل 2010     Model: 2010

 • یکی از آخرین محصولات شرکت سونی (ژاپن)
 • دارای 2 سنسور قدرتمند  .(GPR- 12Watt), (Magnet- FL1000)
 • شناسایی فلزات حتی با مقطع طولی.
 • دارای 2 سیستم نفوذی رادار جهت زیرزمین.
 • توانائی ذخیره سازی تا 500 تصویر.
 • توانایی کارکردن با سیستم پالس.
 • قابلیت شناسایی گروه فلزات و تفکیک خاک از فلز و مواد معدنی.
 • شناسایی فلزات جدید دفن شده.
 • عمق کاوش واقعی تا 25 متر مفید.
 • دارای بالانس اتوماتیک و دستی سنسور مگنت وجی پی آر.
 • دارای پردازش 3 بعدی و تک بعدی بر روی خود سیستم.
 • عدم نیاز به کامپیوتر همراه و یا لوازم جانبی آن.
 • دارای Cpu, Hard با قدرت بسیار بالا.
 • دارای وب کم «Webcam».
 • نمایش عمق، حجم و طول و عرض تقریبی هدف و نمایش به صورت 3 بعدی بر روی مانیتور.
 • دارای 8 ساعت شارژ مداوم با قابلیت تعویض باطری درحین کارکرد (کادنیوم خشک).
 • شارژ از طریق اتصال به فندک خودرو و یا لوازم جانبی 12 ولت.
 • دارای چشم ویدئویی قوی جهت دید بهتر در هنگام کار در روز (لوازم جانبی قابل خرید).
 • دفترچه فارسی و انگلیسی.
 • 2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش K.X.S.
 
نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تیوا، فلزیاب لیزری، فلزیاب تک، دستگاه فلزیاب+قیمت،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
جمعه 8 آذر 1392


اکساماینر پرو


اکسامیز            EXAMINER
مدل 2008     Model: 2008
 • سیستم کارکرد Archealogy (هادی برق).
 • یک سیستم مناسب جهت عمق بسیار بالا (باستانشناسی حرفه ای).
 • توانایی شناخت فلزات جدید و قدیم
 • قابلیت ذخیره سازی تصاویراسکن شده.
 • دارای سیستم Geophysical جهت زمین شناسی حرفه ای.
 • دارای سیستم مگنت جهت نفوذ تا عمق 6متر مفید در زمین جهت فلزات آهنی.
 • دارای مانیتور اخصاصی و محیط Windows- xp دردرون دستگاه.
 • توانائی اسکن همزمان زمین به ابعاد 40 متر مربع.
 • دارای 22 لوپ و 2 قسمت حرفه ای جستجوگر.
 • دارای سیستم متال دکتور جهت تفکیک فلزات تا عمق 2 متر.
 • دارای نرم افزار Real- time- imaging چندین تصویر همزمان سه بعدی.
 • دریافت اطلاعات به دو صورت اتوماتیک و دستی.
 • عمق نفوذ تا 40 متر و عمق کاوش فلز تا 10 متر مفید.
 • 3 سال گارانتی و 5 سال خدمات پشتیبانی K.X.S.
 • دارای 2 مدل: Basic جهت باستانشناسی و Pro جهت زمین شناسی و
 • لوله یابی.


  • قیمت نهائی : 207,000,000 ریال
نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب لیزری، طلایاب، نقطه یاب، شعاع زن، فلزیاب، فلزیاب gpr،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
جمعه 8 آذر 1392

رو ور سی 2


روورسی          ROVER-C
مدل 2010     Model: 2010

 • سیستم کارکرد رادار الکترومغناطیسی «Magnetic» «آهن یاب».
 • دارای سخت افزار ذخیره اطلاعات.
 • سیستم مگنت جهت نفوذ 2 متری در زمین.
 • مناسب جهت پیدا کردن ذرات، مواد معدنی و لوله های آهنی.
 • کارکرد با 2 حالت اتوماتیک و دستی.
 • سیستم اسکن و تصویربرداری سه بعدی از زمین.
 • کارکرد با 2 نوع باطری 12 ولت خارجی و 9ولت داخلی.
 • انتقال تصاویر از طریق بلوتوس به کامپیوتر.
 • دارای نرم افزار 3 بعدی Visualazer.
 • عمق کاوش واقعی 5/2 متر.
 • دفترچه و CD آموزش فارسی و انگلیسی.
 • 2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی K.X.S.
 
 
نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تصویری پیشرفته، فلزیاب لیزری، فلزیاب تیوا، فلزیاب جیوه ای،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
جمعه 8 آذر 1392


بیونیک 01

بیونیک 1.       BIONIC- 01
مدل 2006     Model: 2006

 • سیستم کارکرد Radar Ionic.
 • توانائی ردیابی و تفکیک فلزات از راه دور.
 • قابلیت کارکرد باد و سیستم Ionic.
 • مناسب جهت شناسائی و رهگیری فضاهای خالی و فلزات گرانبها.
 • شعاع عملکرد 1 کیلومتر و عمق 7 متر مفید.
 • دارای دفترچه آموزش فارسی و انگلیسی.
 • دارای تنظیم دیجیتال.
 • توانایی دادن خوراک به ردیاب جهت شناسایی طول اهداف.
 • حالت بالانس به صورت اتوماتیک در فضای اطراف.
2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی K.X.S.نوع مطلب :
برچسب ها : ردیاب، ردیاب یونی، ردیاب آنتنی، شعاع زن، طلایاب، فلزیاب لیزری،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
جمعه 8 آذر 1392

 

فلزیاب ماورا –kxs-تفکیک دار تصویری طلا یاب وفلزیاب فوق برتر ایران وحفره یاب معدن یاب


نوع مطلب :
برچسب ها : دستگاه حفره یاب وطلایاب -شعاع زن- تفکیک دار-فوق حرفه ای، گنج یاب، فلزیاب لیزری،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
جمعه 8 آذر 1392


ای اکس پی 5000


ای.اکس.پی 500                   EXP- 5000
مدل 2007                 Model: 2007

 • سیستم کارکرد رادار الکترومغناطیسی «Magnetic» «آهن یاب».
 • دارای چشم ویدئویی جهت سهولت در تصاویر اسکن شده.
 • سیستم Live- Scan گرفتن تصویر بدون حرکت هندسی.
 • ذخیره 100 تصویر در حافظه داخلی.
 • دارای GPS موقعیت یاب مکانی.
 • 4 عدد VLF جهت یونیزه کردن زمین.
 • قابلیت مجهز شدن به لوپهای 100-75-50-25 سانتی متر.
 • ریز پردازشگر Mhz 300- 256Ram.
 • نرم افزار سه بعدی Visualazer.
 • توانایی انتقال تصاویر به کامپیوتر جهت بررسی آنها.
 • عمق کاوش واقعی 6 متر.
 • دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی.
 • 2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی K.X.S
 • توجه داشته باشید که این سیستم نمی تواند تصویر واقعی به شما بدهد. بعضی از شرکتها به دلیل بی اطلاعی به مشتری می گویند که شما با زدن این عینک می توانید زیرزمین را ببینید در حالی که این عینک را خیلی از سیستم ها دارا هستند و صرفاً یک چشم ویدیوئی برای رویت اطلاعات به صورت گرافیکی است.
 نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تصویری مگنتی، فلزیاب okm، فلزیاب تصویری okm،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
جمعه 8 آذر 1392بیونیک ایکس 4

محصول سال 2013 کشور آلمان

 • یکی از آخرین دستاوردهای شرکت او کا ام
 • توانایی ردیابی اشیاءفلزی تا 3000 هزار متر مربع
 • عمق کاوش مفید 10 متر
 • توانایی شناسایی فلز طلا و نقره
 • دارای موبایل مخصوص به خود جهت کاوش 3 بعدی
 • قابلیت انتقال اطلاعات به کامپوتر جهت بازبینی دقیق تر
 • توانایی شناسایی عمق حدودی اهداف
 • توانایی فیلتر گذاری جهت حذف نویز های زمین
 • سیستمی کم حجم و محبوب جهت اپراتور های حرفه ای
 • دارای منویی جهت تنظیم زبان های مختلف
 • دفترچه فارسی و انگلیسی
 • 2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی
نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب، فلزیاب تک، فلزیاب تیوا، ردیاب طلایاب، نرم افزار،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
جمعه 8 آذر 1392فلزیاب مینلب جی پی3500

 

قدرت و انطباق پذیری بیشتر این دستگاه با بکارگیری مشخصه های جدید و عملکرد عالی این دستگاه 
  •  جدید تراز زمین بوسیله کنترل از راه دور با قرار دادن دستگاه در حالت "tracking" و "fixed" . 
•  جدید تنظیم فرکانس به صورت دستی 
•  جدید 3 ردیابی سریع، متوسط و آرام 
•  جدید وزن کمتر، عملکرد بهتر، لوپ جستجوگر 11 "DD 
•  جدید تنظیمات از پیش تعیین شده در هر یک ازسرعتهای ردیابی 
•  جدید نوار دستی قابل تنظیم با دسته قابل تنظیم با عملکرد سریع 
  
  
پیشرفته ترین و قدرتمندترین طلایاب جهان در هر زمان 
  
  
واکنش و حساسیت دستگاه به میزان حداکثر - از سرعت ردیابی استفاده کنید که با شرایط زمینی که در حال کاوش هستید تطابق داشته باشد. سرعتهای ردیابی آرام، متوسط و سریع به شما امکان می دهد تا دستگاه جی پی 3000 خود را برای عملکرد بهتر در هر زمان ترفیع دهید . 
  
عمق بیشتر - به هنگام کاوش زمان بیشتری صرف کرده و با قرار دادن دستگاه در حالت "fixed" می توانید تاعمق بیشتری کاوش کنید- با دسترسی فوری به بالانس زمین می توانید تا عمق بیشتری کاوش کنید . 
  
سیگنالهای هدف، بیشتر از همیشه - کلید دستگاه را از حالت "Track" به حالت "Fixed" تغییر دهید تا سیگنالهای دقیق تری از هدف به گوش شما بخورد. بعلاوه شما دسترسی آسان و فوری به نقطه یابی خواهید داشت . 
  
  
•  DVT (تکنولوژی ولتاژ دوتایی) بی نظیر همراه با امتیاز انحصاری 
•  ترفیع یافته آستانه هموارتر و با ثبات بیشتر 
•  ترفیع یافته سومین نرم افزار بالانس زمین 
•  عملکرد ساده ولی متنوع تر 
  
عمق، حساسیت و دقت بیشتر- تنها با فشار یک دکمه 
 

 • عملکرد متنوع و ردیابی سریع از راه دور - دکمه های فشاری به کاربر این امکان را می‌دهد که به راحتی و سادگی از وضعیت ثابت (Fixed mode) به حالت بالانس زمین و بالعکس تغییر وضعیت دهد تا بتواند موقعیت دقیق نقاط را در هنگام ردیابی مشخص کند. این به معنای راحتی و سهولت استفاده این دستگاه می‌باشد که امکان استفاده از وضعیت ثابت را که برای اعماق بیشتر به کار می‌رود، فراهم می‌کند .
 • کنترل تنظیم دستی - تنظیم دستی دو کاربرد عمده دارد (1) یافتن پایدارترین و آرامترین نقطه بدون تداخل امواج- تنظیم دستی می‌تواند پس از تنظیم اتوماتیک استفاده شود. این کاربرد همچنین امکان ایجاد تغییرات کوچک هنگام حرکت را فراهم می‌کند. (2) در صورت استفاده از این دستگاه در یک مکان آرام، تنظیم دستی این امکان را فراهم می‌کند که باند فرکاتس مشخص را انتخاب کرد. گفته می‌شود که فرکانسهای پایین‌تر، جواب بهتری برای اعماق بیشتر می‌دهند. در حالی که فرکانسهای بالا می‌تواند حساسیت را برای اشیاء کوچک بهبود ببخشند .
 • سرعت ردیابی - در زمینهای با نوع خاک متغیر، استفاده از وضعیت ثابت (Fixed mode) ممکن است غیر عملی به نظر برسد که در این وضعیت استفاده از وضعیت ردیابی پیوسته (Continuous Tracking mode) را ترجیح می‌دهیم. در این صورت کاربر می‌‌تواند از سه نوع وضعیت سرعت ردیابی استفاده کند: آهسته، متوسط و تند. این خصوصیت به شما امکان می‌دهد تا بر طبق تغییرات نوع زمین، نوع کویلی که استفاده می‌کنید و روش مورد استفاده برای ردیابی، سرعت مناسب را انتخاب کنید. سطح حساسیت ردیابی که قبلاً با شستی قابل تنظیم بود، در این مدل قابل برنامه‌ریزی بر اساس سرعت انتخاب شده می‌باشد. این امر بهترین کارایی را به ما می‌دهد .

 

 • تغییر وضعیت کنترلها - در طراحی جدید، صفحه کنترل به صورتی است که به کاربر اجازه استفاده آسان و برقرار کردن منطقی دستگاه را می‌دهد .


  
•  دسته با قابلیت تنظیم آسان : زمانی که اپراتور دستگاه فلزیاب مکان جستجو و لوپ دستگاه را تغییر می‌دهد، برای قرار دادن دسته در نقطه بالانس جدید لازم است موقعیت آن تغییر داده شود. این تنظیم جدید امکان تغییر وضعیت ساده دسته بدون نیاز به استفاده از ابزار اضافی در زمان لزوم را فراهم می‌آورد . 
•  تعبیه Smart Point پیشرفته در پورت تشخیصی : Smart Point به مهندسان شرکت Minelab امکان می‌دهد با انجام آزمایش، اقدام به بررسی عملکرد دستگاه GP3500 شما کرده و پیش ار خروج آن از کارخانه برای دستیابی به بالاتری کیفیت، دستگاه را بهینه‌سازی کنند . 
•  وزن کم و بهبود عملکرد لوپ 11 اینچی Double-D : لوپ 11 اینچی Double-D شرکت Minelab یکی از مطمئن‌ترین و انعطاف‌پذیرترین لوپ‌هایی است که تا کنون ساخته شده‌اند. این شرکت لوپ دستگاه را به نحوی تغییر داده است که سبک‌تر شود و با تغییر سیم‌پیچی داخلی آن به بهبود دریافت سیگنال‌ها در عمق بیشتر و افزایش حساسیت دستگاه کمک کرده است . 
•  نرم‌افزار پیشرفته تشخیص دهنده : نرم‌افزار تشخیص‌دهنده دستگاه GP3500 دقیق‌تر از نمونه‌های قبلی آن است و از قابلیت تشخیص سیگنال‌های اهداف کوچک‌تر برخوردار می‌باشد . 
  تکنولوژی : تکنولوژی انحصاری DVT (Dual Voltage MPS Technology) نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب، فلزیاب تصویری جالب، فلزیاب تصویری اگزاماینر، فلزیاب تصویری جیوه ای،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
پنجشنبه 7 آذر 1392

Yukon

(یاکان)

(محصول آلمان)


Yukon

خصوصیات د ستگاه:

1- توانایی تشخیص فلزات حجیم تر در عمق بالا

2- حذف فلزات زیر 5سانتیمتر  به صورت اتوماتیک

3-این دستگاه فقط فلزات بالای 5 سانت را میزند (حجم بالای 5 سانت) که این امر خود باعث شده است ذرات موجود در خاک را حذف می کند

4- توانایی شناسایی فلز طلای یونیزه (طلای قدیمی که در خاک به مدت طولانی مانده است ودر اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد کرده است) در عمق 80/5متر

5- توانایی تشخیص فلز طلای جدید در عمق 80/3متر

6- حالت جدا کردن فلز طلا از فلزات دیگر چون آهن – آلمینیوم – مس – مفرق

7- دوام باطری5/4 ساعت به طور کامل

8- دارای امکانات جانبی :

هدفون – دارای دو باطری یدک – قطب نما– دارای دسته پایه تلسکوپی

نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب کبری، فلزیاب تصویری لورنز، فلزیاب تک،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
پنجشنبه 7 آذر 1392

فروش پیشرفته ترین سیستم های فلزیاب,طلایاب,معدن یاب در خاورمیانه
فیلدمستر          FILDMASTER
مدل 2009     Model: 2009

 • سیستم کارکرد رادار مغناطیس (الکترواستاتیک).
 • توانایی شناسایی فلزات طلا، نقره، مس، برنج، برنز و الماس.
 • دارای کلید حساسیت زمین جهت جستجو در زمینهای مختلف.
 • دارای راهنمایی بر روی هدف.
 • دارای صوت خاص زمان قرارگرفتن بر روی هدف موردنظر.
 • توانایی چرخش 360 درجه در هر زاویه.
 • قابلیت کار در باد یا جاهای ناهموار.
 • دارای کلید تنظیم فرکانس زمین جهت سرعت جستجو.
 • دارای آنتن کشی.
 • حالت تصویرگیری از فضا و زمین و نمایش 3 بعدی آن.
 • شعاع عملکرد تا 600 متر مفید.
 • عمق کاوش مفید 4 متر در زمین.
 • دفترچه آموزش فارسی و انگلیسی.
 • 2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی K.X.S. 
نوع مطلب :
برچسب ها : گنج یاب، طلایاب، معدن یاب، فلزیاب، دستگاه طلایاب+گنج یاب ردیاب،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
جمعه 1 آذر 1392


Spider

(ساخت آلمان)


خصوصیات د ستگاه :

1-دارای صفحه لمسی

2-توانایی تشخیص فلزات كوچك در عمق بالا

3-توانایی شناسایی طلای قدیمی در خاك  در عمق 6متر                           

4-توانایی تشخیص فلز  طلای جدید در عمق 4متر

5-حالت جدا كردن فلز طلا از فلزات دیگر چون آهن – آلمینیوم – مس – مفرق

6-تنظیم دستگاه در حالتی كه فقط گاز طلا را می زند كه در این حالت توانایی وتشخیص هیچگونه فلزی راندارد

7-دوام باطری7 ساعت به طور كامل   

8-دارای امكانات جانبی :

        هدفون – دارای دو باطری یدك – قطب نما– دارای دسته پایه تلسكوپی  

9-تشخیص فلز طلا با استفاده از ضربان زمین ونشان دادن طلا با استفاده كد
 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : دستگاه فلزیاب، فلزیاب تیوا، فلزیاب تصویری خارجی، فلزیاب تصویری پر قدرت، قویترین+فلزیاب+تصویری+قیمت+گنج+یاب+تصویری+دستگاه+فلزیاب،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
پنجشنبه 14 شهریور 1392


Prospektor

پرسپكتور ساخت آلمان

prospektor

خصوصیات د ستگاه :

1- دارای صفحه لمسی

2- توانایی تشخیص فلزات كوچك در عمق بالا

3- توانایی شناسایی فلز طلای یونیزه (طلای قدیمی كه در خاك به مدت طولانی مانده است ودر اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد كرده است) در عمق 6متر

4- توانایی تشخیص فلز طلای جدید در عمق4 متر

5- حالت جدا كردن فلز طلا از فلزات دیگر چون آهن – آلمینیوم – مس – مفرق

6- تنظیم دستگاه در حالتی كه فقط گاز طلا را می زند كه در این حالت توانایی و تشخیص هیچ گونه فلزی را ندارد.

7- دوام باطری5/4 ساعت به طور كامل

8- دارای امكانات جانبی :

هدفون – دارای دو باطری یدك – قطب نما– دارای دسته پایه تلسكوپی

9- تشخیص فلز طلا با استفاده از ضربان زمین ونشان دادن طلا با استفاده كد

10-دارای منوی تنظیم –افزایش عمق حتی تا 7 متر كه در این حالت از دقت دستگاه كاسته وناپایداری در ان افزایش پیدا می كند در نتیجه فلزات زیر 5سانت را نمی بیند(در واقع ان را ذرات به شمار می اورد) –دارای تنظیم وافزایش پایداری دستگاه كه با افزایش ان عمق تا 2متر كاهش پیدا می كند اما در عوض دقت 100در صد جواب نهای را نشان می دهد
نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب المانی، فروش فلزیاب، فلزیاب تفکیک دار، فلزیاب، دستگاه فلزیاب تصویری+قیمت گنج یاب قوی بهترین ردیاب،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
سه شنبه 12 شهریور 1392

 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب لیزری، فلزیاب تصویری+قیمت، فلزیاب لورنز،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
دوشنبه 14 مرداد 1392

نانو جی 1000

فروش پیشرفته ترین سیستم های فلزیاب,طلایاب,معدن یاب در خاورمیانه
نانو- جی1000           NANO- G1000
مدل 2012      Model: 2012

 • سیستم کارکرد رادارنفوذی الکترومغناطیس با هسته ی انتقال (کربن) (GPR-C).
 • توانایی شناسایی فلزات کوچک در عمق بالا.
 • دارای قدرت نفوذی Mhz 250.
 • توانایی حرکت به هر سمت و یا مسیر دلخواه اپراتور.
 • شناسایی و نقطه یابی آنلاین هدف.
 • نرم افزار حرکت خطی و 3 بعدی و ضربانی.
 • توانایی شناسایی انواع فلزات و لوله های غیر فلزی.
 • حالت استپ بر روی هدف در هنگام ایستادن چرخها و حرکت به جهت پشت به دستور اپراتور.
 • دارای چرخ های بزرگ و قابل تنظیم جهت حرکت بر روی سطوح مختلف.
 • دارای صفحه لمسی با نرم افزار چند مرحله ای تنظیم و شناسایی اهداف طولی وعمقی.
 • دارای بالانس هوشمند.
 • عمق کاوش مفید تا 18 متر.
 • شارژ تا 12 ساعت مداوم کاری (دارای تکنولوژی فعال سازی با اثر انگشت).
 • توانایی حرکت بر روی سطوح ناهموار و پوشش 5 متر مربع همزمان.
 • توانایی شناسایی فلز به ابعاد 10×10 سانتی متر در عمق 5/2 متری زمین.
 • توانایی شناسایی فلزات غیرآهنی و همچون طلا، نقره و غیره.
 • دفترچه فارسی و انگلیسی
 • 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پشتیبانی K.X.S.
 

 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تفکیک دار، فلزیاب لیزری، فلزیاب تصویری+قیمت،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
شنبه 12 مرداد 1392

SONY


ژاپن

sony


خصوصیات:


1- مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی سیستم های فلزیاب و طلایاب  تصویری .

2-نمایش اطلاعات بطور همزمان.

3-دارای صفحه لمسی. پردازش اطلاعات به صورت 3بعدی.

4-دارای لوپ مگنت و4 سنسور قوی.

5-عمق کاوش مفید 25متر

6-دارای لوپ GPRو تفکیک فلزات.

7-دارای  شارژر خورشیدی جهت شارژ اسان

8-شناسایی عمق وحجم هدف.

9-توانایی ذخیره عکس به اندازه دلخواه

10-دارای بلوتوث وهندی کم.

11-توانایی کارکردن در زمینهای مختلف.

12-دارای شارژ تا 8 ساعت 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : کارآمدترین فلزیاب تصویری، فلزیاب تصویری قوی،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
سه شنبه 22 اسفند 1391

Andromeda

PI-GPR Bodenradar Detektor

(اندرو مدا)

andromed

خصوصیات دستگاه :

1- این سیستم دارای حافظه داخلی و همچنین پردازشگر داخلی می باشد

2- دارای لپ تاپ مجزا

3- توانایی اسكن و تشخیص فلزات كوچك در عمق بالا

4- توانایی شناسایی فلز طلای یونیزه (طلای قدیمی كه در خاك به مدت طولانی مانده است ودر اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد كرده است) در عمق 10 متر

5- توانایی تشخیص فلز طلای جدید در عمق 6 متر

6- حالت جدا كردن فلز طلا از فلزات دیگر چون آهن – آلمینیوم – مس – مفرق

7- تنظیم دستگاه در حالتی كه فقط گاز طلا را می زند كه در این حالت توانایی و تشخیص هیچ گونه فلزی را ندارد.

8- دوام باطری 6 ساعت به طور كامل

9- دارای امكانات جانبی :

هدفون – دارای دو باطری یدك – قطب نما- فلش مموری جهت ذخیره اطلاعات اسكن شده – بلوتوث – دارای دسته پایه تلسكوپی

10-دارای منوی امكانات تنظیم –صدا- كاهش یا افزایش عمق كه با دقت دستگاه رابطه عكس دارد – حذف ذرات به طور اتوماتیك- تعیین عمق طلا در زمینادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : فلزیاب تصویری طلایاب بهترین قوی ترین دستگاه پالسی تک کبری لورنز جیوه ای، تفکیک دار،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
جمعه 6 بهمن 1391

Antras

انتراس

(المان)

Antras

خصوصیات دستگاه:

-1سیستم کارکرد موج میدان مغناطیسی +مگنت

-2 توانایی تفکیک فلزات به2گروه آهنی وغیرآهنی

-3 شناسایی عمق وابعاد حدودی هدف

-4 دارای نرم افزار3بعدی برروی خودسیستم وپردازش تصاویر به صورت همزمان

-5 حالتreflesh بالانس اتوماتیک برروی زمین

-7 دارای تنظیم  زبان به6زبان مختلف

-8توانایی شناسایی فلزات کوچک

-9توانایی کارکردن با لوپهای 1x1 25سانتی متر ولوپ  مگنت

-10دارای مانیتورx320 240 مگاپیکسل

-11 توانایی ذخیره تصاویرتا20اسکن

-12 دارایGPS جهت نقطه زنی وشناسایی مقیاس جغرافیای هدف

-13 مدل تکامل یافته وتکمیل شده ی .sirius

-14 توانایی شناسایی فلز طلای یونیزه (طلای قدیمی كه در خاك به مدت طولانی مانده است ودر اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد كرده است) در عمق 8متر

-15دارای منوی تنظیم –افزایش عمق حتی تا 7 متر كه در این حالت از دقت دستگاه كاسته وناپایداری در ان افزایش پیدا می كند در نتیجه فلزات زیر 5سانت را نمی بیند(در واقع ان را ذرات به شمار می اورد) –دارای تنظیم وافزایش پایداری دستگاه كه با افزایش ان عمق تا 2متر كاهش پیدا می كند اما در عوض دقت 100در صد جواب نهای را نشان می دهد

16- توانایی تشخیص فلز طلای جدید در عمق7

دفترچه آموزش فارسی وانگلیسی

2سال گارانتی و3سال خدمات پشتیبانی

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : جدید ترین گنج یاب تصویری، فلزیاب، دستگاه فلزیاب تصویری قیمت لورنز تیوا تک،
لینک های مرتبط :
مهدی مهربان
جمعه 6 بهمن 1391
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای بهترین دستگاه های فلزیاب تصویری و طلایاب محفوظ است